ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ CORIAN

Πλήρης αποκατάσταση ρωγμής πάγκου Corian.
Πλήρης αποκατάσταση ρωγμής πλάτης Corian.
Η ρωγμή προκλήθηκε από μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή στο ευαίσθητο σημείο της ηλεκτρικής εστίας.
Προσθήκη υποκαθήμενου νιπτήρα Corian σε υφιστάμενο πάγκο Corian
Αποκατάσταση διαρροής μετά από κακή εφαρμογή του υλικού κατά την κατασκευή του νιπτήρα