ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ CORIAN

Πλήρης αποκατάσταση ρωγμής πλάτης Corian.
Η ρωγμή προκλήθηκε από μη τήρηση των οδηγιών του κατασκευαστή στο ευαίσθητο σημείο της ηλεκτρικής εστίας.

Προσθήκη υποκαθήμενου νιπτήρα Corian σε υφιστάμενο πάγκο Corian

Αποκατάσταση διαρροής μετά από κακή εφαρμογή του υλικού κατά την κατασκευή του νιπτήρα